AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


DIETENBERGER, Jan, teolog.Narodil se kolem roku 1475 ve Frankfurtu nad Mohanem, kde rovněž vstoupil do řádu. Studoval 1511 v Kolíně, 1512 v Heidelberku, 1514 získal licenciát teologie. Byl lektorem ve Frankfurtu. 1515 promoval v Mohuči na doktora teologie. 1516-1517 byl převorem ve Frankfurtu, 1518 regentem řádového studia v Trevíru, 1520 převorem ve Frankfurtu, 1526 v Koblenzi. 1518 měl v Trevíru přednášky o sv. Tomáši Akvinském, od roku 1532 byl profesorem v Mohuči. V roce 1530 se zúčastnil disputace v Augsburku a spolu s dalšími teology bojoval proti augsburské konfesi. Zemřel 4. září 1537 v Mohuči. Napsal četné asketické a polemické spisy. Především napsal německy Katechismus s názvem Evangelischer Bericht und Christliche Unterweisung der furnehmlichsten Stuck des waren heyligen Christlichen Glaubens, vydaný v roce 1537 v Mohuči. Jeho druhým důležitým dílem byl přesný překlad Vulgaty do němčiny Biblia beider Allt und Newen Testamenten, new verdeutscht vydaný v roce 1534 v Mohuči, kterým chtěl především čelit nedokonalému překladu Lutherovu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.