AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


DANTI, Ignác, matematik, inženýr, architekt, kosmograf, literát.Narodil se v Perugii v roce 1537. Architektuře se vyučil u svého otce a pak studoval matematiku a přírodní vědy. 7. března 1555 vstoupil do řádu a své křestní jméno Pellegrino změnil na řeholní Ignác. Věnoval se kazatelské službě, ale i nadále pokračoval v matematických, astronomických a geografických studiích a výzkumech. Od roku 1567 působil ve Florencii na dvoře toskánského vévody Kosmy I. jako astronom a matematik. Podle jeho plánů byl vystavěn kostel a klášter dominikánů v Bosco. Později vyučoval matematiku na univerzitě v Boloni. Řehoř XIII. jej povolal do Říma, jmenoval jej papežským matematikem a členem komise pro reformu kalendáře. Je autorem mapy Itálie. Řehoř XIII. jej v roce 1583 jmenoval biskupem v Alatri. Věnoval se s velkou obětavostí službě věřícím. Svolal a vedl diecézní synod. Papež Sixtus V. jej povolal do Říma, aby spolupracoval při vztyčování obelisku na Vatikánském náměstí. Zemřel v Alatri 19. října 1586. Je autorem několika knih: Trattato del´uso e della fabbrica dell´astrolabo noc la giunta del planifero del Raja; Le Scienze matematiche ridotte in tavole.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.