AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


COTTIER, Georges Marie Martin, teolog.Narodil se 25. dubna 1922 v Ženevě ve Švýcarsku. Studoval na univerzitě v Ženevě, kde získal licenciát z klasických jazyků. Pokračoval ve studiích na Angeliku v Římě, která ukončil bakalaureátem z filosofie a licenciátem teologie. Vyučoval pak na univerzitě v Ženevě. 1. července 1945 vstoupil do řádu a 2. července 1951 přijal kněžské svěcení. Vyučoval pak na univerzitách v Ženevě a Fribourgu. Je autorem četných knih a článků. Od roku 1965 byl konsultorem tehdejšího Sekretariátu pro nevěřící. Od roku 1986 je členem mezinárodní komise teologů a od května 1990 je generálním sekretářem této komise. Od 18. prosince 1989 je papežským domácím teologem Jana Pavla II. Ve středověku měli jeho předchůdci titul Magistra posvátného Paláce. 28. září 2003 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. Biskupské svěcení přijal kard. Cottier v basilice sv. Sabiny 20. října 2003.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.