AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


CATALANI, (Cathala) Jordán, misionář, biskup.Narodil se v Sévérac-le-Chateau ve Francii. Odešel jako misionář do Malé Asie. Působil v Řecku, Arménii a v Tabrisu v Persii. V roce 1320 podnikl se čtyřmi františkány expedici s úmyslem přes Indii proniknout do Číny. Františkáni však byli po cestě zavražděni. Catalani zůstal v Indii, kde obrátil podle soudobých zpráv 10 000 osob. V roce 1328 se vydal do Evropy a v Avignonu podal zprávu o svém působení papeži Janu XXII. Papež pak v roce 1329 ustanovil diecezi v Columbo (dnešní Kolam) na Malabarském pobřeží v jihozápadní Indii a Catalaniho jmenoval prvním biskupem. Catalani se tak stal jediným evropským biskupem v Indii ve středověku. Zemřel v roce 1336 pravděpodobně jako mučedník. Po jeho smrti biskupství zaniklo. Catalani napsal obšírnou relaci o svých misijních cestách i o mučednické smrti čtyř františkánů s názvem Mirabilia descripta per fratrem Jordanum .. in India maiori episcopum Columbensem. Velmi zajímavým způsobem popisuje středověký Orient. Kniha byla vydána v roce 1925 v Paříži.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.