AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ABELLON, Ondřej bl., kazatel, reformátor.Narodil se v Saint-Maximin kolem roku 1375 a ve svém rodišti také vstoupil do řádu. Po skončení studií vyučoval jako lektor v klášterech v Montpellier, Toulouse, Paříži a Avignonu, později byl promován na magistra teologie. Nerozhodl se pro vědeckou kariéru, ale chtěl být kazatelem a pracovat na obnovení řeholního života. Reformní hnutí do Francie pronikalo z Itálie, ale vzhledem k trvajícímu schismatu tu byly velké bariéry. Teprve po Kostnickém koncilu, který odstranil papežské schisma, se mohla reforma ujmout i ve Francii. Za podpory magistra řádu Bartolo­měje Texiera byla zavedena reforma v klášterech v Marseille, Arles, Aix a dalších. bl. Ondřej sám zaváděl od roku 1419 reformu v klášteře sv. Maximina u Marseille. Magister řádu Texier jej jmenoval v roce 1432 generálním vikářem jihofrancouzských reformovaných klášterů. S Abellonem spolupracovali tehdy provencálský provinciál Petr Rochin, avignonský převor Martial Auribelli, Garcias de Falcibus a další. Ondřej Abellon zemřel 15. května 1450 v Aix při ošetřování nakažených morem. Beatifikoval jej 19. srpna 1902 papež Lev XIII. Jeho ostatky jsou uloženy v klášterním kostele v Saint-Maximin. Liturgická památka bl. Ondřeje se slaví 15. května.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.