AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


CAPREOLUS, Jan (Jean Cabrol), teolog, kazatel.Narodil se v Rodez v Languedoku kolem roku 1380, v Rodez vstoupil do řádu, v roce 1408 byl lektorem na univerzitě v Paříži, 1411 promoval na magistra teologie.

Generální kapitula jej jmenovala generálním kazatelem. 1418 působil jako lektor a regent studia v Toulouse a 1426 v Rodez. Zemřel 6. dubna 1444 v Rodez. Patří mezi nejlepší komentátory a vykladatele nauky sv. Tomáše v 15. století. Po období, kdy nominalismus našel velkou oblibu i u dominikánů se objevila reakce, kterou začal právě Jan Capreolus – první tomista – princeps thomistarum. Jeho velký komentář k summě sv. Tomáše byl důležitou etapou na cestě k vytvoření tomismu jako kompletního teologického systému. Tento systém se opíral o zvláštní interpretaci myšlenek sv. Tomáše, na počátku 16. století byl zdokonalen Kajetánem a o osmdesát let později rozvinutý Dominikem Baňezem. V letech 1409-1432 napsal Capreolus čtyřsvazkové dílo Defensiones theologiae divi Thomae Aquinatis.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.