AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BZOWSKI, (Bzovius) Abraham, polský církevní historik.Narodil se v roce 1567 v Proczowicích, v Krakově vstoupil do řádu, po studiích v Římě, Miláně a Boloni působil jako vynikající kazatel a neohrožený bojovník proti šířícímu se protestantismu v Krakově. V letech 1606-1609 byl převorem ve Wroclavi. Za papeže Pavla V. byl povolán do Říma, kde pokračoval ve vydávání Baroniových Annálů. V letech 1616-1627 zpracoval a vydal v Římě období let 1198-1572. Zemřel 31. ledna 1637 v Římě. Napsal několik spisů hagiografických, asketických a historických. Některá jeho kázání byla vydána tiskem. Bzowski byl rovněž horlivým šiřitelem kultu bl. Česlava, kterému věnoval jednu svou knihu s názvem Tutelaris Silesiae, vydanou v roce 1608 v Krakově.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.