AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BURCHARD, Jan, kazatel.Narodil se v Gebweiler v Horním Elsasku, kde vstoupil do kláštera. V roce 1513 promoval ve Freiburku v Breisgavsku na doktora teologie, vyučoval pak ve Štrasburku a Mohuči. V roce 1521 se zúčastnil jako průvodce nuncia Jeronýma Aleandra wormské disputace s protestanty. V roce 1524 byl dómským kazatelem v Basileji, 1525-1528 v Bremgarten. Jako generální vikář hornoněmecké observantní řádové kongregace se v roce 1530 zúčastnil říšského zasedání v Augsburku, kde se stavěl proti vyhlášení augsburské konfese. V roce 1531 byl jmenován farářem v Esslingen, ale městská rada jej do města nevpustila. Vrátil se do Breisgavského Freiburku, kde zemřel kolem roku 1536. Napsal spis, ve kterém pojednává o mši sv. a polemizuje s Bullingerem.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.