AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BUCER, Martin, apostata.Narodil se 11. listopadu 1491 ve Schlettstadt v Alsasku, 1506 zde vstoupil do řádu, od roku 1516 studoval filosofii a teologii v Heidelberku, kde se seznámil s Lutherem a stal se jeho nadšeným stoupencem. V roce 1517 přijal kněžské svěcení ale už 1518 se vyslovil pro učení Martina Luthera a odešel z řádu. 1521 získal dispens od řeholních slibů a stal se kaplanem u elektora a 1522 farářem v Landstuhlu. 1523 však už stál zcela na straně Lutherově. Působil ve Štrasburku jako kazatel. 1528 se zúčastnil disputace v Bernu, kde se seznámil s Zwinglim. Po jeho smrti v roce 1531 se stal vůdcem reformovaných církví ve Švýcarsku a jižním Německu. Na prosby obyvatel Štrasburku, Kostnice, Lindau a Memmingen zavedl zvláštní vyznání víry, tzv. Confessio tetrapolitana


LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.