AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


BERLANGA, Tomáš, misionář, biskup.Narodil se v Berlanga ve Španělsku. Vstoupil do řádu v klášteře sv. Štěpána v Salamance, kde 10. března 1608 složil řeholní sliby. Byl poslán na misie do Ameriky. Stal se nástupcem Petra z Kordoby v úřadu provinčního vikáře amerických konventů. Vykonal cestu do Říma, kde informoval magistra řádu o situaci klášterů v Americe a současně požádal o vytvoření samostatné provincie. Generální kapitula v Římě v roce 1530 schválila vytvoření samostatné americké provincie sv. Kříže. Berlanga se stal prvním provinciálem. Byl jmenován prvním biskupem v Panamě. Zakládal nemocnice, kostely a školy. Ke konci svého života se vrátil do Španělska a zemřel ve svém rodném městě 8. srpna 1551.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.