AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


AGNI, (Agnello) da Lentino Tomáš, biskup.Patří do první generace bratří. Do řádu vstoupil kolem roku 1220, v roce 1231 založil Neapoli klášter sv. Dominika Vetšího a stal se jeho prvním převorem. 1243 přijal do řádu sv. Tomáše Akvinského, 1255 byl zvolen za římského provinciála, 1259 jmenován biskupem v Betlémě a vyslán papežem jako legát do Sýrie. 1264 jmenován vikářem města Říma, 1267 arcibiskupem v Cosenze a 1272 jeruzalem­ským patriarchou a biskupem v Acco. Jako patriarcha rozhodl spor o nástupnictví na jeruzalemský královský trůn ve prospěch Hugona II. z Kypru. Neúspěšně vyzýval ke křížové výpravě. Zemřel v pověsti svatosti 22. září 1277 v Akko. Napsal životopis sv. Petra Mučedníka; Expositio Actuum apostolorum. Zachovaly se jeho dopisy, které napsal generální kapitule v Miláně v roce 1270 a v roce 1275 zprávu o situaci ve Svaté zemi, adresovanou magistru řádu Janu z Vercelli.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.