AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


BARRIENTOS, Lopez, biskup a diplomat.Narodil se v Medina del Campo v roce 1382. Studoval v Salamance a po ukončení studia vstoupil ve svém rodném městě do řádu. Po slibech byl poslán do Salamanky, kde v letech 1416-1434 působil jako profesor na univerzitě. 1433 jej kastilský a leonský král Juan II. povolal na svůj dvůr, zvolil si jej za svého zpovědníka a svěřil mu výchovu svého syna Jindřicha IV. Stal se státním kancléřem, generálním inkvizitorem, 1439 biskupem v Segovii, 1442 biskupem v Avile a 1444 biskupem v Cuenca. Po smrti krále Juana II. v roce 1454 podle poslední vůle zemřelého krále vykonával funkci poručníka nezletilého následníka trůnu. Zemřel v Cuenca 21. května 1469. Byl schopný státník, vynikal dobročinností. Napsal několik spisů, mezi jinými traktát o svátostech, kompendium morální teologie a výklad dekretálek. Žádná z těchto knih nebyla vydána tiskem.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.