AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ZAPLETAL, Vincenc, biblista a orientalista.Narodil se ve Vilémově u Litovle 15. ledna 1867. Vstoupil do řádu, 1884 složil řeholní sliby a 1889 přijal kněžské svěcení. Studoval na Biblické škole v Jeruzalemě a byl žákem P. Josefa Lagrange. V letech 1893-1929 vyučoval exegezi Starého zákona a semitské jazyky na univerzitě ve Frýburku, 1910-1911 byl rektorem univerzity. Byl velmi plodným spisovatelem. Napsal: Hermeneutica Biblica 1897); Grammatica linguae Hebraicae (1907); De poesi Hebraeorum (1919); Der Totetismus und die Religion Israels; Der Schöpfungsbericht der Genesis; Alttestamentliches; Das Buch Kohelet; Das Deboralied; Das Hohelied a další. Psal rovněž romány, ve kterých se nechal inspirovat biblickými náměty. Většinou psal v němčině. Byl členem Královské české společnosti nauk a korespondentem České akademie. Zemřel 20. ledna 1938 v Kemmelbachu u Vídně.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.