AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


VOSTÉ, Jakub Maria, teolog, filosof, biblista.Narodil se v roce 1883 v Brugges, do řádu vstoupil 1901. Studoval filosofii a teologii v Lovani a v Jeruzalemě biblicum. Na Papežském biblickém institutu v Římě dosáhl doktorátu Písma sv. Do roku 1946 pak vyučoval na Angeliku v Římě. Byl konsultorem některých papežských kongregací. 1939 byl jmenován sekretářem Papežské biblické komise. Vydal komentáře k listům sv. Pavla – 1917 k listům do Soluně a 1921 k listu Efesanům. 1928 vydal knihu Studia Paolina a téhož roku Studia Joannea. Dále napsal: Theses in textus Apostolorum (1931); Parabolae Domini Nostri (1930-1931); De divina inspiratione et veritate S. Scripturae (1932). Cestoval po Sýrii a Mezopotamii, kde objevil cenné rukopisy. Napsal výtečnou studii o chaldejské církvi, uveřejnil řadu článků v mnoha biblických a teologických časopisech. Zemřel v Římě v roce 1949.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.