AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


VALVERDE, Vincenc, misionář, biskup, mučedník.Narodil se v Oropese ve Španělsku, v roce 1524 složil v Salamance řeholní sliby. Studoval ve Valladolidu pod vedením Františka da Vittoria. V roce 1529 odcestoval do Peru jako průvodce Francisca Pizzara. Historikové jej obviňují, že napomohl zajetí i usmrcení inky Atahualpy. V roce 1536 jej Karel V. jmenoval prvním biskupem v Cusco v jižní Americe a protektorem Indiánů. Jako žák Francisca Vittorii byl k tomu dostatečně připraven. Pro ochranu práv Indiánů se musel vydat do Španělska, kde marně čekal 3 roky na nějaké rozhodnutí. Z jeho zprávy Karlu V. je naprosto zřejmé, že domorodci byli přes všechna královská nařízení i nadále zotročovaní. Byl zavražděn domorodci 31. října 1542 na ostrově Puná v Ecuadoru při bohoslužbě. Jeho nevydaný spis Relacion sobre la conquista del Perú je jedním z důležitých historických pramenů k dějinám španělské conquisty.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.