AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


TÝN, Tomáš Josef Maria, vzorný řeholník a teolog.Narodil se 3. května 1950 v Brně v lékařské rodině. Střední školu vystudoval v Brně a maturoval v Dijonu ve Francii. Zde se seznámil s převorem tamějšího dominikánského kláštera P. Henri Féretem, který měl rozhodující vliv na jeho další rozhodování. Po maturitě se už do komunistického Československa nevrátil. Vstoupil do noviciátu ve Warburku v Německé provincii 28. září 1969, studoval pak ve Walberbergu a v Boloni, kde pak 7. října 1973 složil slavné sliby. V den svého kněžského svěcení, 29. června 1975, nabídl svůj život Bohu jako smírnou oběť za svobodu církve v tehdejším Československu. 1978 dosáhl na Angeliku v Římě doktorátu teologie a vyučoval pak na dominikánském učilišti v Boloni. Byl vyhledávaným kazatelem, zpovědníkem, duchovním vůdcem, ctil Pannu Marii v duchu sv. Ludvíka Grigniona, byl pokorným žákem sv. Tomáše Akvinského, jehož nauku znal a šířil. Jeho největším dílem je posmrtně vydaná kniha Metafisica della sostanza. Jeho novokněžský slib Bůh vyslyšel. Koncem roku 1989 u O. Tomáše propukla zhoubná nemoc, které podlehl 1. ledna 1990. První bolesti se tedy projevily v době, kdy vypukly první nepokoje v Praze a zemřel po dosažení svobody v Československu. Bůh jeho oběť přijal.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.