AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


TRIVETH, (Trevet) Mikuláš, anglický tomista.Narodil se kolem roku 1258 v Norwich, jeho rodina byla příbuzná s rody Norfolků a Somersetů. V Londýně vstoupil do řádu, studoval v Oxfordu a Paříži. 1302 promoval v Oxfordu na Magistra teologie a v letech 1303-1307 vyučoval teologii v Oxfordu jako nástupce Viléma Macclesfielda, 1307-1314 byl pravděpodobně v Paříži a 1314-1317 znovu vyučoval v Oxfordu. Od roku 1324 byl lektorem v Londýně, kde také zemřel kolem roku 1328. Napsal četné komentáře k jednotlivým knihám Písma sv., komentáře ke spisům některých církevních otců: k Boetiovi napsal De consolatione Philosophiae, napsal rovněž komentář k Augustinovu De civitate Dei, řadu teologických traktátů a knihy s tématikou přírodovědeckou, filosofickou a historickou. Mezi jeho historické knihy patří: Annales sex Regum Angliae qui a comitibus Andegaventibus originem traxerunt; Historia ab origine mundi usque ad Christum natum. Přírodním vědám jsou věnovány spisy: De astronomia; Canones de coniunctionibus apparitionibus et ecclypsibus solis et lunae.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.