AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


TORRIANI, (della Torre) Jáchym, magister řádu.Pocházel z Benátek z rodu della Torre, narodil se v roce 1416. V Benátkách vstoupil do řádu. Nepatřil mezi observantní bratry. 1460 byl zvolen poprve provinciálem Dolnolombardské provincie a spravoval ji po několik kadencí. Generální kapitula v Benátkách jej 2. června 1487 zvolila za magistra řádu. Vynikal ve vědách. Přestože mu při volbě bylo 70 let, řídil řád ještě 13 let. Vizitoval francouzské a italské provincie a předsedal třem generálním kapitulám. V době jeho úřadu došlo ke konfliktu mezi Savonarolou a Alexandrem VI., který vyvrcholil upálením Savonaroly. Torriani zemřel 1. srpna 1500 v Římě ve věku 83 let a byl pohřben v Santa Maria sopra Minerva.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.