AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


TEXIER, Bartoloměj, magister řádu.Pocházel z Draguignan ve Francii, kde rovněž vstoupil do řádu, byl lektorem v Montpellier, v Paříži promoval na magistra teologie, byl regentem studia v Aqua, provencálským provinciálem v letech 1418-1422. Generální kapitula v Boloni jej 9. května 1426 zvolila za magistra řádu. Byl rozvážný, opatrný, ale pevný. Přestože nebyl členem observantního kláštera, podporoval dobré snahy. Od papeže Martina V. si vyžádal dovolení, aby směl dispenzovat a dovolit některým klášterům vlastnit určité důchody a majetky, nutné pro život bratří. Zúčastnil se koncilu v Basileji v roce 1431. Řídil osm generálních kapitul. Zemřel v Lyonu 19. srpna 1449. Je mu dáván titul ctihodný nebo i blahoslavený. Zachovalo se mnoho listů, které rozesílal bratřím a sestrám v řádu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.