AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


SUAREZ, Emanuel, teolog, kanonista, magister řádu.Narodil se 5. listopadu 1895 v Herias v Asturii ve Španělsku, do řádu vstoupil v roce 1913. Filosofii a teologii studoval v Corias a Salamance, později na univerzitě v Madridu, kde dosáhl doktorátu občanského práva, na Apollinare v Římě získal doktorát z římského práva a na Angeliku promoval na doktora církevního práva. 1920 přijal kněžské svěcení. Vyučoval pak církevní právo na Angelicu v Římě, kde byl několikrát děkanem Právnické fakulty a od roku 1941 rektorem Angelika. Kromě toho pracoval jako konsultor Kongregace koncilu, Kongregace pro východní církve, Kongregace svátostí, byl členem komise pro manželské záležitosti a zastával celou řadu dalších úkolů. 21. září 1946 byl zvolen magistrem řádu. Vizitoval všechny provincie a některé nové ustanovil. Rozšířil misie v Nigerii, otevřel noviciát pro černochy v belgickém Kongu, 1949 založil v Helsinkách Studium Catholicum, 1947 otevřel teologickou fakultu v Salamance. V roce 1948 koupil v Římě budovu starého Angelika ještě s dalšími dvěma domy a zbudoval v nich internát pro zahraniční studenty. Jeho zásluhou bylo dokončeno vydávání spisů sv. Tomáše Akvinského, s kterým se začalo za pontifikátu Lva XIII. a proto se nazývalo vydání Leonina. 1950 otevřel při Angeliku institut spirituality a 1952 institut sociálních věd. Kladl důraz na solidní řádovou formaci. Sám byl vzorným řeholníkem. Podporoval mariánský kult v řádu i všechny nové iniciativy v řádovém apoštolátu. Zemřel tragicky v roce 1954 při autonehodě blízko Perpignanu ve Francii. Pohřben byl v Calerueze, rodišti sv. Dominika.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.