AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


SANJURJO, Josef Maria Diaz sv., misionář, biskup, mučedník.Narodil se 25. října 1818 v Santa Eulalia de Suegos v provincii Lugo. Studoval v Compostelle, kde získal doktorát práv a v roce 1842 proti vůli své rodiny vstoupil v Ocaňa do řádu pro Filipinskou provincii. Po kněžském svěcení byl poslán do Manily, kde nejprve krátce vyučoval na univerzitě. Na vlastní žádost jej představení poslali v roce 1845 do Vietnamu. Po čtyřech letech působení byl jmenován koadjutorem apoštolského vikáře Martího a po jeho smrti 1852 převzal řízení vikariátu. Založil kněžský seminář, kde vychovával domorodý kněžský dorost. Nebylo místa v jeho vikariátu, které by nenavštívil. Za svého koadjutora si zvolil Malchiora Garcia Sampedro. Za vlády vietnamského vládce Tu-Duca byl 21. května 1857 zatčen a ve vězení strávil dva měsíce. Popraven byl 20. července 1857. Beatifikoval jej 29. dubna 1951 Pius XII. a kanonizoval 19. června 1988 Jan Pavel II.

(Lit.: De Celaya Jose: Breve reseňa historica del convento-colegio de Santo Domingo de Ocaňa y de los hijos ilustres del mismo. Madrid 1926. str. 54-56)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.