AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


SAMPEDRO, Melchior Garcia sv., misionář, mučedník.Narodil se 26. dubna 1821 v Cienfuegos v Asturii. Ukončil studia na univerzitě v Oviedo s titulem bakaláře a pak vstoupil 16. srpna 1845 do řádu v klášteře Ocaňa pro provincii sv. Růžence. Po kněžském svěcení v roce 1848 byl poslán na Filipiny jako profesor na universitě sv. Tomáše v Manile. Na vlastní žádost odešel v roce 1849 na misie do Vietnamu a to právě v době, kdy tam zuřilo pronásledování křesťanů. Stal se provinčním vikářem a v roce 1855 byl jmenován biskupem koadjutorem apoštolského vikáře Josefa Sanjurjo. Po Sanjurjově mučednické smrti v roce 1857 se stal Melchior jeho nástupcem. Dlouho svého předchůdce však nepřežil, byl zatčen 8. července 1858. Dvacet dní byl vězněn ve smrdutém vězení. Popraven byl 28. července 1858 velmi bolestivým způsobem – jeho tělo bylo postupně rozsekáváno. Jeho ostatky byly převezeny a uloženy v katedrále v Oviedo. Blahořečil jej 29. dubna 1951 Pius XII., kanonizoval 19. června 1988 Jan Pavel II.

(Lit.: De Celaya Jose: Breve reseňa historica del convento-colegio de Santo Domingo de Ocaňa y de los hijos ilustres del mismo. Madrid 1926. str. 56-58)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.