AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


RULLA, Alvarez, misionář, kazatel.Narodil se v Trino Vercellese v roce 1885. V roce 1902 složil řeholní sliby a 1910 přijal kněžské svěcení. Za 1. světové války musel nastoupit na frontu. Po válce odešel jako misionář do Turecka. Působil v Istambulu a byl farářem v Macriköy. Byl jazykově velmi schopný. Mluvil francouzsky, turecky, anglicky, německy a novořecky. Po pěti letech misijního působení se vrátil do Itálie a věnoval se kázání. Byl provinčním promotorem 3. řádu sv. Dominika, řídil časopis La Stella di S. Domenico. Napsal řadu knih: Un quarto d´ora noc Dio – krátké meditace na každý den roku; jakousi mariánskou encyklopedii s názvem Nel Paradiso Mariano. Dále napsal zvláštní studie o P. Lacordairovi, Contardu Ferrinim a Bartolomeovi de Las Casas, životopis sv. Růženy z Limy a další. Zemřel v Brescii v roce 1958.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.