AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


POSPÍŠIL, Odilo, kazatel.Narodil se 1. července 1871 v Řepčíně u Olomouce. Jeho otec byl dlaždičským mistrem. Valentin, jak se P. Odilo jmenoval křestním jménem, studoval na gymnasiu v Olomouci. Během studia mu zemřeli oba rodiče. Po jejich smrti jej podporovala na studiích jeho sestra. V roce 1892 vstoupil do řádu. Po svém kněžském svěcení 18. července 1897 byl ustanoven za katechetu na učitelském ústavu sester dominikánek v Řepčíně. Krátce na to, v roce 1905, byl zvolen za převora v Praze. Byl jím tři kadence po sobě, pak byl převorem v Uherském Brodě a znovu v Praze. Jeho dílem je zřízení juvenátu v pražském klášteře. O. Odilo sám byl vzorem mladých juvenistů. Od roku 1910 vedl jako redaktor časopis Růže dominikánská. Byl ředitelem lidových misií, slavným kazatelem. Přednášky, kázání, exercicie, tridua by se daly těžko sečíst. Za své bohaté misionářské činnosti konal 206 lidových misií po celých Čechách a Moravě i na Slovensku. Byl vyhledávaným zpovědníkem. To všechno konal s nejvyšším nasazením, přestože byl dost těžce nemocný. Pravidelně konal májová kázání v Brně u minoritů. Svá poslední kázání pronesl právě v květnu u brněnských minoritů. To už choroba u něho propukla v plné míře. Poslední májové kázání pronesl s vypětím všech sil a pak byl odvezen do nemocnice Milosrdných bratří, kde zemřel 2. července 1932. Byl pohřben v Praze v řádovém hrobě na Olšanech. P. Odilo byl bezesporu obětavý kněz a neúnavný pracovník.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.