AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


PIPIA, Augustin, magister řádu, kardinál.Pocházel ze Sardinie, narodil se v Oristano 1661, zde rovněž vstoupil do řádu. Sardinské kláštery tehdy patřily do Aragonské provincie. Působil v Římě jako regent Koleje sv. Tomáše Akvinského, 1700 byl jmenován Casanatenským teologem, v letech 1711-1721 pracoval jako sekretář Kongregace indexu. Generální kapitula v Římě jej 31. května 1721 zvolila za magistra řádu. Byl mužem studia, velký důraz kladl na nauku sv. Tomáše. 20. prosince 1724 jej Benedikt XIII. jmenoval kardinálem a biskupem v Osimo. Pipia zůstal v úřadu magistra do volební generální kapituly v roce 1725. Na úřad biskupa 1728 abdikoval. Zemřel v Římě 21. února 1730 ve věku 69 let.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.