AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


PINY, Alexander, teolog a duchovní spisovatel.Narodil se v roce 1639 v Barcellonnette, do řádu vstoupil v Darguinien. Během studií byl žákem Ludvíka Chardona. Vyučoval pak teologii v Marseille, v Aix a od roku 1672 byl regentem generálního studia v Paříži. Horlivě se účastnil kontroverzí s molinisty. V době šířícího se kvietismu, tak nebezpečného pro rozvoj duchovního života, s pomocí zdravé teologie ukázal správný směr v knize L´abandon a la volonté de Dieu (Odevzdanost do vůle Boží. Krystal Olomouc 1939), která se stala klasickým dílem. Učí odevzdanosti do Boží vůle, která ovšem zavazuje člověka jednat podle Boží vůle. Velmi se nechal ovlivnit německou mystikou. Zemřel v Paříži 20. ledna 1709. Kromě pětidílného spisu Cursus philosophicus thomisticus (1670) napsal Summae Angelicae S. Thomae Aquinatis Compendium resolutorium (1680-1681); État du pur amour (1676); La vie de la vénérable Mere M. Madeleine; La clef du pur amour (1680); L`oraison du coeur (1682); Le plus parfait (1683); Retraite sur le pur amour (1684); Les trois différentes manieres pour se rendre Dieu present (1685); La vie cachée a další.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.