AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


PETR, z Uničova, teolog.Pocházel z Uničova. Vyučoval v Praze na univerzitě a na řádovém studiu u sv. Klimenta. 1413 jej generální kapitula v Janově jmenovala regentem řádového generálního studia v Praze a udělila mu titul magistra. V té době se začaly šířit v Praze na univerzitě spisy odsouzeného anglického Mistra Johna Viclefa. Petr z Uničova se otevřeně postavil proti tomuto učení jak na univerzitě, tak i v kázáních u sv. Klimenta. V kázání prohlásil, že propadají exkomunikaci všichni, kdo se drží učení Viclefova a jmenoval čtyři osoby plným jménem – Jana Husa, Jeronýma Pražského, Stanislava ze Znojma a Jesenice. Na svou otevřenost by asi zle zaplatil, protože Viclefovi přívrženci, vedení Jeronýmem Pražským, přepadli svatoklimentský klášter a nebýt katolických řemeslníků, asi by to s Petrem z Uničova nedopadlo dobře. Přes podobná nebezpečí zůstal Petr pevným obráncem katolické nauky, takže sám Hus označil Petra z Uničova v Kostnici za svého předního a velikého nepřítele. Petr z Uničova pak figuroval jako svědek proti Husovi na Kostnickém koncilu. V lednu 1417 byl Petr z Uničova zatčen, na radnici mučen a přinucen odvolat katolické učení o Eucharistii.

Lit.: Neumann Augustin: Čeští dominikáni XIV. a XV. století jako obráncové víry. Růže dominikánská 47, 87-92.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.