AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


PAGANO, da Lecco bl., kazatel a inkvizitor.Narodil se v roce 1205 v Castro sopra Lecco, do řádu jej přijal v Bergamo sám sv. Dominik. Při vstupu do řádu změnil si své křestní jméno Petr na Pagano. Byl převorem v Rimini a Como. Po smrti sv. Petra Veronského byl jmenován lombardským inkvizitorem. Horlivě kázal proti sektářům a pokračoval tak zdárně v díle svého předchůdce. Vyvolal proti sobě nenávist odpůrců, kteří jej nechali zavraždit 26. prosince 1277 v Colorina u Sondria. Byl pohřben v Como. Generální kapitula řádu v Miláně, konaná v roce 1278, doporučila slavit jeho památku mučedníka. Papež Mikuláš III. úctu schválil. Pod jménem Pagano da Lecco známe z dějin řádu dvě osoby: lombardského inkvizitora a Pagana z Bergama, autora biblických komentářů.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.