AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


PACCARONI, di Permo (de Firmo) Tomáš, magister řádu.V letech 1387-1389 a 1395-1401 byl provinciálem Dolní Lombardie a od roku 1395 současně generálním prokurátorem řádu. 1389 jej asignoval Rajmund z Kapuy do kláštera v Permo a pověřil jej reformou kláštera. V roce 1401 se stal nástupcem bl. Rajmunda z Kapuy. V roce 1409 koncil v Pise, ve snaze řešit schisma, sesadil římského a avignonského papeže a zvolil nového papeže Alexandra V. Paccaroni se spolu s větší částí řádu přidal k němu. Tak došlo k dalšímu rozštěpení řádu. Při avignonském papeži zůstaly provincie Španělská, Portugalská a Skotská v čele s magistrem Janem de Puinoix, římskému papeži zůstali věrní observantní bratři v Itálii spolu s provincií Regni. Tato část řádu byla spravována generálním vikářem Ugolinem z Camerino. K pisánskému papeži se přidala větší část provincií řádu pod vedením Tomáše Paccaroniho. Rovněž Paccaroni pracoval pro reformu řádu, ne však tak horlivě jako jeho předchůdce, a to především z obavy před dalším rozdělením řádu. Pisánský papež Jan XXIII. jej vyslal do Janova vyjednat smír mezi městy Janovem a Florencií. Paccaroni tam zemřel 10. března 1413 a byl pohřben v klášterním kostele sv. Dominika.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.