AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ORY, Matouš, teolog, inkvizitor.Narodil se v La Canne v roce 1492, 1510 vstoupil do řádu, studoval v Paříži, kde získal v roce 1527 licenciát teologie. Vynikl jako teolog a to jej předurčilo pro funkci generálního inkvizitora Francie, byl jím jmenován v roce 1534. Jako inkvizitor byl pověřen zkoumat pravověrnost sv. Ignáce z Loyoly a jeho Duchovních cvičení. V letech 1542-1545 byl generálním vikářem pro francouzské provincie. Král František I. jej poslal do Ferrary ke své sestře Renatě, ferarrské vévodkyni, která inklinovala ke kalvinismu. Matouš ji měl přivést zpět ke katolické církvi. Zemřel v Paříži v roce 1557. Napsal spis Ad haeresum redivivas affectiones Alexipharmacum (Paříž 1544), ve kterém komentuje pět slov sv. Pavla: gratia, justificatio, peccatum, libertas, lex.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.