AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


ARINTERO, Jan Gonzales, filosof, teolog, mystik.Narodil se v roce 1860 v Lugueros, od roku 1875 byl členem řádu. Vystudoval nejdříve fyziku a chemii a tyto obory pak vyučoval. Jako dominikán se začal věnovat zpočátku apologetice a uveřejnil více spisů z kosmologie. Nakonec se věnoval vyhradně teologii. Vyučoval na univerzitě v Salamance, Římě a Valladolidu. V letech 1909-1912 přednášel na Angeliku v Římě. Pro nedoslýchavost se musel vzdát vyučování a vrátil se do Salamanky. Předmětem jeho odborného studia se stala výhradně mystika. Chtěl čelit nesprávné mystice, která se vkrádala do náboženského života mnoha španělských katolíků. Jeho kniha Evolucion mistica vyvolala ve španělských teologických kruzích velkou diskusi. Námitky přiměly P. Arintera, aby napsal další knihy z tohoto oboru. V roce 1922 založil časopis La vida sobrenatural, ve kterém hájil svou nauku, opřenou o učení sv. Tomáše, že mystický život není vyhrazen jen omilostněným duším, ale je přístupný všem křesťanům. Napsal na dvacet spisů o mystice. Založil spolek milosrdné lásky, dále klášter klarisek v Santalapiedra u Salamanky. Byl vzorným řeholníkem. Zemřel v Salamance 20. února 1928. Z jeho spisů je třeba ještě jmenovat: La evolucion y la filosofia cristiana; Vitalidad de la Iglesia; Quaestiones mysticas.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.