AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


MARINIS, Jan Křtitel, magister řádu.



Pocházel z význačné janovské rodiny, narodil se v Římě 1597. Do řádu jej přijal v roce 1613 magister řádu Secchi v konventu S. Maria sopra Minerva v Římě. Studoval v Salamance a v Alcala de Henares, působil jako lektor na řádovém učilišti u S. Maria sopra Minerva v Římě. Urban VIII. jej jmenoval v roce 1628 sekretářem Kongregace Indexu. 4. června 1650 byl zvolen za magistra řádu. Byl skvělým řeholníkem. Přestože byl magistrem řádu celých devatenáct let, konala se pouze jedna generální kapitula. V době jeho úřadu se začala v Římě tvořit řádová kurie. Marinis založil archiv řádu. Snažil se svými okružními listy usměrňovat bratry, především ve Francii, kteří se nechali ovlivnit galikánským učením. Zemřel po delší nemoci v Římě 8. května 1669 ve věku 72 let. Napsal Tractatus de Conceptione Beatae Mariae Virginis.




LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.