AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ANTONÍN, Sienský (Antonín od Početí), teolog.Pro velkou úctu k sv. Kateřině Sienské nazývaný Sienský. Narodil se v Guimaraes u Bragy v Portugalsku. Studoval v Lisabonu, Coimbře a Lovani. 1571 promoval na doktora teologie. Jako dominikán byl profesorem filosofie v Lisabonu. Pro své politické přesvědčení byl v roce 1575 vypuzen Filipem II. ze španělských zemí, působil pak ve Francii, Itálii a Anglii, jedenáct let vyučoval teologii v Lovani. Zemřel v Nantes 2. ledna 1585. Je autorem mnoha spisů s teologickým, homiletickým, hagiografickým a poučným zaměřením. Napsal: Chronicon fratrum Ordinis Praedicatorum, in quo tum res notabiles tum personae doctrina, religione et sanctitate conspicuae ab exordio ordinis ad haec usque tempora nostra complectuntur; Bibliotheca Ordinis Fratrum Praedicatorum, virorum inter illos doctrina insigniorum nomina, et quae scripto mandarunt opusculorum titulos et argumenta complectens. Spolupracoval na vydávání římské edice spisů sv. Tomáše: Summa theologica, Catena aurea a komentář ke Genezi, připisovaný sv. Tomášovi.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.