AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


MAC NICHOLAS,, teolog, biskup.Narodil se v roce 1877 v Kiltamaug v Irsku. Vstoupil do řádu a po svém svěcení byl poslán do Spolejných států amerických. Působil v New Yorku jako farář a převor konventu. 1918 byl jmenován biskupem v Duluth, 1925 v Indianopolis a konečně téhož roku arcibiskupem v Cincinnati. Byl úžasně aktivním člověkem. Založil na padesát nových farností, jeho zásluhou se zvětšil počet kléru, zakládal farní školy. Díky všem těmto aktivitám konvertovalo ke katolické církvi na 35.000 osob. Založil věstník Atenaeum of Ohio, Katolický institut sv. Tomáše pro přírodovědná studia, který byl přijat v celých Spojených státech s velkým nadšením. Mezi jeho pastorační aktivity patřila i péče o venkovské obyvatelstvo, ke kterému posílal specielně připoravené misionáře (Home Missioners of America). Neúnavně pracoval v National Catholic Welfare Conference a v National Catholic Educational Association. Založil a v letech 1933-1943 řídil National Legion of Decency, která se věnovala etice filmové tvorby. Řídil rovněž pomoc amerických katolíků poválečné Evropě War Relief Services. Přes všechny tyto vnější aktivity byl P. Mac Nicholas známý svým intenzivním duchovním životem. Zemřel v Cincinnati v roce 1950.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.