AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


LOAYSA, Garcias, magister řádu.Narodil se kolem roku 1480 v Talavera de la Reina ve Španělsku. Do řádu vstoupil v Salamance a 1495 složil sliby v klášteře sv. Pavla v Peňafiel. Studoval v Alcala a Valladolidu. Byl profesorem na řádové škole v Avile, od roku 1513 převorem a regentem studia ve Valladolidu. 1516 zvolen za španělského provinciála, reprezentoval svou provincii na generální kapitule v Římě 1518 a zde zvolen 22. května za magistra řádu. Vystřídal Tomáše de Vio, který byl jmenován kardinálem. Jako magister řádu často zdůrazňoval bratřím závazek chudoby, společného života a ustavičného studia. Španělský král Karel V. jej i jako magistra pověřoval různými úkoly a v roce 1523 si jej zvolil za svého zpovědníka. V roce 1524 byl jmenován biskupem v Osmě a presidentem Rady pro Indii. Garcias se pak vzdal úřadu magistra řádu. 16. května 1530 jej jmenoval Klement VII. kardinálem, 23. února 1532 biskupem v Sigüenze a 21. května 1539 arcibiskupem v Seville a španělským velkoinkvizitorem. Zemřel v Madridu 21. dubna 1546 ve věku 88 let. Napsal několik pastýřských listů.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.