AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


LEDESMA, Petr, teolog, spisovatel.Narodil se v Salamance kolem roku 1550, do řádu vstoupil 1563. Vyučoval na mnoha univerzitách své vlasti, od roku 1604 vyučoval v Salamance. Zde jako první vedl katedru Durandovu. Dominikán Durandus a S. Porciano, známý jako doctor resolutissimus, byl jedním se zástupců nominalistické školy a odpůrcem sv. Tomáše Akvinského. Ledesma později vedl katedru sv. Tomáše Akvinského, jehož nauky byl velkým stoupencem. Komentoval první dvě části Teologické summy sv. Tomáše. Dále napsal: Tractatus de divina perfectione, infinitate et magnitudine; traktát z morální teologie De magno matrimonii sacramento super doctrinam S. Thomae; De divina gratiae auxiliis. Neprávem bývá označován za předchůdce probabilismu. Zemřel v Salamance 9. září 1616.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.