AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


LAS CASAS, de, (Casaus) Bartoloměj, misionář, biskup.Narodil se kolem roku 1474 v Seville. Jeho rodina přišla z Francie a usadila se v Seville. Bartolomějův otec doprovázel Kryštofa Kolumba na jeho druhé cestě do Ameriky. Bartoloměj studoval na univerzitě v Salamance a dosáhl zde akademické hodnosti bakaláře. Odcestoval do nově objevené Ameriky a nějakou dobu žil jako farmář. 1510 přijal kněžské svěcení a jako kněz se začal ujímat práv indiánů. V roce 1523 ve svých 49 letech vstoupil do řádu. 1539 odcestoval do Španělska, aby hájil před králem práva indiánů. V letech 1543-1551 byl biskupem v Chiapas v Mexiku. 1551 odcestoval do Španělska znovu bránit indiány. Zůstal už ve Španělsku, kde zemřel 31. července 1566. Napsal: Destrucción de las Indias; Apologética Historia de las Indias; Historia general de las Indias; Disputa entre el Obispo y el doctor Gines de Sepúlveda.

(Lit.: Eggensperger Thomas: Bartolomé de Las Casas. Mainz Matthias-Grünewald-Verlag 1992)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.