AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


LACORDAIRE, Jindřich Dominik, kazatel, obnovitel řádu.Narodil se 12. května 1802 v Recey-sur-Ource u Dijonu, studoval v Dijonu a Paříži práva, 1824 vstoupil do semináře v Issy a 1827 byl vysvěcen na kněze. Působil jako duchovní správce ženského kláštera v Paříži a jako učitel náboženství na koleji Jindřicha IV. Spolu s Lamennaisem, Montalembertem a Gerbetem bojovali v časopise Avenir za svobodu církve ve Francii, za svobodu náboženství, projevu a tisku. 1835 zahájil Lacordaire kázání (konference) v katedrále Notre Dame v Paříži. 1838 vstoupil v Římě do řádu a 12. dubna 1840 ve Viterbo složil řeholní sliby. Po návratu do Francie pokračoval od roku 1841 v konferencích ne pouze v Notre Dame, ale rovněž v Bordeaux, Nancy, Grenoblu a Štrasburku. 1843 se mu podařilo založit první klášter dominikánů ve Francii, a sice v Nancy, následovaly kláštery v Chalais (1844), Flavigny-sur-Ozerain (1848), Paříž (1845). V roce 1850 byla obnovena Francouzská provincie a Lacordaire byl jmenován prvním provinciálem (1850-1854). Založil kongregaci kněží terciářů, kteří se věnovali vyučování ve školách a v letech 1854-1858 byl prvním generálním vikářem této kongregace. V letech 1858-1861 byl podruhé francouzským provinciálem. Byl jmenován členem Francouzské akademie. Zemřel v Soreze 21. listopadu 1861. Tiskem byly vydány 4 díly jeho apologetických konferencí, 8 dílů jeho kázání, vlastní životopis a jeho dopisy.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.