AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 

Stálé studium – podzim 2015

Milí bratři a sestry,

zvu Vás na naše plánované setkání stálého studia, podzimní termín (sobota před slavností Ježíše Krista Krále), letos dne 21. listopadu 2015, do Prahy.

Téma letošního roku je Jubileum řádu kazatelů. První přednášku letos na podzim bude mít fr. Benoît-Dominique de La Soujeole OP, vyučující dogmatickou teologii na univerzitě ve švýcarském Fribourgu, na téma Řeholní profese.

Pro odpoledne by měl fr. Pavel Mayer OP naplánovat pro bratry společný program.

Časový plán dne (změna vyhrazena):

7.00ranní chvály s hodinkou četby + rozjímání (pravděpodobně již v zimním chóru)
cca 8.10snídaně
9.00 – cca 12.00přednášky s diskusí
12.20(pravděpodobně již v zimním chóru)
12.30oběd, po něm rekreace
 po rekreaci společný program (organizuje fr. Pavel Mayer)
 po něm možnost osobních setkání nebo odjezdu
 (18.00 růženec, 18.30 konventní mše sv., po ní nešpory, vše v kostele; pak večeře)

Více informací naleznete na stránkách Dominikánská 8

Nahlášení jmen účastníků kvůli stravě prosím do úterý 17.11. 2015, dále jména bratří, kteří by chtěli ubytování (s upřesněním, odkdy dokdy) také do úterý 17.11. 2014 prefektu pro hosty – host.praha@op.cz.

Vezměte si s sebou, prosím, české breviáře.

Prosím a žádám představené, aby umožnili a zajistili účast bratří.

Těším se na viděnou.

fr. Damián Němec O.P.
regent studií