AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Mějme oči upřeny na Ježíše

Milí členové dominikánské rodiny,
svátky velikonočního třídení jsou dny, ve kterých se formuje naše víra. V liturgii doprovázíme Krista od poslední večeře s apoštoly přes Kalvárii až ke vzkříšení. Když pozorujeme, jak prožívají tyto události apoštolové a Ježíšova Matka Maria, uvědomujeme si, na čem stojí naše víra. Stejně jako tehdy ani dnes není jednoduché vyznávat víru v Mesiáše a Spasitele světa, který je odsouzen a bere na sebe utrpení. Stejně jako tehdy ani dnes není jednoduché hlásat Kristovo zmrtvýchvstání. Víme sice, jak velikonoční události probíhaly, ale náš svět se spíše podobá bílé sobotě zahalené do mlhy nejistot. V dominikánských litaniích vzýváme Pannu Marii, která v sobotní den víru uchovala.

Letos bude zahájen rok víry. Pro nás, kteří se hlásíme k duchovnímu odkazu svatého Dominika, je to vynikající příležitost k obnovení řádového charismatu. Naším hlavním posláním je právě svědectví o víře a její hlásání. Sami proto potřebujeme svou víru prohlubovat a upevňovat. Přeji vám, abyste tyto Velikonoce prožili s očima upřenýma na Ježíše, který je počátkem a završením naší víry (srov. Žid 12, 2).

fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál
- OPusculum 4/2012 -