AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Salve 4/11 – inkvizice

Čtvrté číslo revue Salve nese název "inkvizice". Jeho zaměření však není čistě historické, jak by se mohlo zdát - téma středověké a raněnovověké inkvizice jako specifického fenoménu evropských dějin totiž slouží jako zrcadlo obecným a stále aktuálním otázkám vztahu svobody a moci, osobní víry a společnosti, kontroly veřejného prostoru atd. Moderní zkušenost nejen totalitních režimů, ale též bezuzdného liberalismu, kladů a záporů masmédií, a nově především internetu - to vše vytváří nová předporozumění pro zkoumání inkvizice a rozumění motivací, které ji uvedly k životu.

Číslo otevírá historicko-antropologická studie Tomáše Petráčka s podtitulem "Inkvizice jako nástroj ideové kontroly a represe v transkulturní perspektivě", varující mj. před anachronickým kritizováním projevů netolerance, navíc v náboženské oblasti, v premoderním světě. V rozhovoru s polským medievistou Pawłem Krasem vyvstávají konkrétní témata středověké inkvizice - otázka specifik jejího působení v různých zemích, její financování, stejně jako psychologický profil inkvizitora či otázka reálného počtu jejích obětí. Apriori negativní obraz inkvizice je narušován exkurzy do jejího významu pro formování moderního právního systému, doklady o jejích vlastních kontrolních mechanismech aj. Sondou do domácího prostředí je článek historika Tomáše Černušáka o dominikánských inkvizitorech ve středověkých Čechách. Historický blok uzavírá ukázka z inkvizičního manuálu slavného dominikánského inkvizitora Bernarda Gui OP, známého z románu U. Eca Jméno růže.

Blok teologické reflexe inkvizice je uveden studií teologa Štěpána Filipa OP o osobě heretika v Teologické sumě Tomáše Akvinského. Filozof Karel Šprunk si klade otázku Jak vidět inkvizici? a v duchu křesťanského humanismu uvažuje o způsobech, jak je dnes možné inkvizici a inkvizitory morálně hodnotit. Ludvík Grundman OP ve svém příspěvku sumarizuje vývoj (teologické) reflexe inkvizice v katolické církvi, který předcházel omluvě papeže Jana Pavla II. v roce 2000.

Poslední blok je věnován druhému životu inkvizice. Otevírá jej studie historika Guy Bedouella OP "Inkvizice mezi dějinami a mýtem", v níž velmi názorně rozkrývá staletý proces utváření černé legendy o inkvizici. Reflexi inkvizice v české kultuře analyzují v reprezentativních sondách Jan Hojda v souvislosti s filmem Kladivo na čarodějnice a František Burda v souvislosti s českým undergroundem.

Číslo je zakončeno kalendáriem inkvizice od jejího protodějin v pozdním starověku až po papežovu omluvu na přelomu milénia. Dále obsahuje tradiční blok recenzí a anotací a bibliografii Salve za rok 2011. Výtvarný doprovod čísla tentokrát tvoří působivé grafické kompozice Jiřího Mědílka.

Martin Bedřich
salve.op.cz