AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Otec Dominik navštívil sv. Sabinu

V neděli 19. února po mši svaté sloužené papežem spolu s novými kardinály navštívil v podvečer fr. Dominik Duka klášter u sv. Sabiny v Římě. Baziliku mučednice Sabiny a jejích druhů svěřil papež Honorius III. už samotnému sv. Dominiku a po něm zde sídlí jeho nástupci ve vedení našeho řádu. Otec Dominik přijel na náměstí před bazilikou o půl šesté. Z auta vystoupil oblečen do řádového hábitu. Od ostatních dominikánů ho tak odlišoval jen skromný biskupský kříž na hrudi a jasně červené kardinálské solideo na hlavě. V portiku kláštera ho srdečně přivítal magistr řádu fr. Bruno Cadoré a dalších asi dvacet bratří pobývajících té době v klášteře. Nechyběli mezi nimi ani zástupci naší provincie, kteří na slavnostní "kreaci kardinálů" do Říma přijeli.

Po uvítání se magistr řádu a otec Dominik odebrali k soukromému rozhovoru. Asi po hodině se všichni bratři znovu sešli, aby společně porozprávěli s novým dominikánským kardinálem. V krátkém úvodním proslovu otec Dominik zavzpomínal na své první kontakty s klášterem sv. Sabiny, když byl ještě provinciálem, připomenul pomoc mnoha bratří a provincií dominikánskému řádu u nás v době komunismu, poděkoval i za podporu v době obnovy řádového života u nás po pádu totality. Poté se bratři z různých konců světa ptali na osobní zkušenosti z dob komunismu, na současný život církve u nás či na jeho podněty pro působení dominikánů v dnešním světě.

Debata musela být ukončena, aby na zajímavou rozpravu mohly navázat nedělní nešpory slavené v prastarém chóru baziliky sv. Sabiny. Společné setkání zakončila slavnostní večeře v refektáři kláštera. Družná atmosféra u stolu byla už jen přirozeným vyústěním několika hodin, které první český dominikánský kardinál strávil v komunitě bratří. Celý večer proběhl v duchu dominikánské jednoduchosti, bez okázalosti a formalit. Otec Dominik totiž přijel navštívit své řádové bratry.