AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

SETKÁNÍ DOMINIKÁNSKÉ RODINY - 15. 10. 2011 Praha

Milé sestry a milí bratři všech větví dominikánského řádu,

letošní v pořadí již XI. setkání české dominikánské rodiny se uskuteční v sobotu 15. října v Praze v dominikánském konventu sv. Jiljí. Ústředním tématem je moto letošního roku přípravy na oslavu 800. výročí založení řádu - "Všichni slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky" (Sk 2,11): Kázání a kultura / Komunitní kázání.
Společným setkáním, slovy o. provinciála, nejen upevňujeme vzájemné vztahy, ale také prohlubujeme prožívání řádového charizmatu a povzbuzujeme se k věrnému naplňování našeho povolání. Programové schéma je sice tradiční, a přesto jak doufáme, bude letos setkání obohaceno i o prvky ne zcela běžné. Podrobnosti si však necháme jako překvapení.
Podrobnější informace o setkání a možnostech přihlášení získáte v časopise OPusculum nebo na plakátku s programem. Přihlášky posílejte do 5.10.2011.

za Kazatelské středisko
Jan Jáchym Beneš

PROGRAM SETKÁNÍ

  9:00 RŮŽENEC

  9:30 MŠE SVATÁ - hlavní celebrant a kazatel fr. + Dominik Duka OP
              po Mši sv. následuje malé agapé

11:00 DOMINIKÁNI A VÝTVARNÉ UMĚNÍ STŘEDOVĚKU - prof. PhDr. Ing. Jan Royt

12:15 ANDĚL PÁNĚ, SEXTA
              společný oběd pro přihlášené účastníky

14:00 VARHANNÍ KONCERT - Petr Chaloupský

15:00 ARVO PÄRT - KÁZÁNÍ HUDBOU - kázání hudbou - fr. Cyril Molnár OP

16:15 NEŠPORY, SALVE REGINA, LITANIE, O LUMEN

Po skončení hlavního programu následuje večerní agapé.

  • fotogalerie dominikáni cz