AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Pavla Pečinková: „Nic senzačního“ - zamyšlení nad Josefem Čapkem

Na pozvání Centra teologie a umění se na Katolické teologické fakultě (Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice) uskuteční ve čtvrtek 29. 4. 2010 v 18:30 hodin přednáška přední české kritičky umění Pavly Pečinkové o díle Josefa Čapka, jehož rozsáhlá retrospektivní výstava právě probíhá ve Východočeské galerii v Pardubicích (říjen 2009 - květen 2010).

"Nejsem velký umělec: co dělám, je malé. Neumím, co umějí jiní, umím pouze to, co umím já," napsal Čapek ve třicátých letech. Byl totiž natolik skutečně velký a vnitřně svobodný, že se nepotřeboval stavět na přední pozice. Rozeznal velmi brzy úskalí ambiciózních avantgardních programů, které proklamovaly svobodu tvorby, ale osobní názor a odpovědnost podřizovaly kolektivnímu hnutí. Uvědomoval si relativnost vnějších hranic pojmu umění a dospěl k definici umělce, která je v kontextu moderního umění výjimečná: "Řemeslný talent nedělá umělce. Dělá ho od základu talent mravní. Totiž mravní ve smyslu osobní tvořivosti." Může být jeho etické pojetí tvorby platnou alternativou i dnes?


PhDr. Pavla Pečinková, CSc. (*1951) přednáší dějiny moderního umění a dějiny estetiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Zabývá se problematikou českého modernismu a kritickou reflexí současného výtvarného umění. K jejím nejdůležitějším publikacím patří Contemporary Czech Painting (1993), sborník Splátka na dluh (2000), monografie Josefa Čapka (1995), Josefa Lady (1998), Jiřího Sopka (2002), Stanislava Judla (2009) a výbor z kritických statí Je třeba si vybrat (2007). Jejím životním zájmem je dílo Josefa Čapka, jehož soubornou retrospektivní výstavu nedávno připravila pro Jízdárnu Pražského hradu a Východočeskou galerii v Pardubicích (říjen 2009 - květen 2010).

Setkání se pořádá ve spolupráci s teologickou revue Salve a Českou dominikánskou provincií.