AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Rekolekce a první jednání provinční kapituly

Před zahájením jednání provinční kapituly v pondělí 25. 1. 2010 měl pro shromážděné kapituláře krátkou rekolekci olomoucký převor, fr. Irenej Šiklar OP. Položil důraz na jednotu, kterou nezamýšlel jen náš zakladatel sv. Dominik a sv. Augustin ve své řeholi, kterou jsme přijali, ale sám Kristus, kterého takto svou jednotou můžeme těšit. Naznačil, že velkou pomocí by měla být Panna Maria, která byla s apoštloly. Proto se náš Řád k Matce Boží utíkal na přechodu noci a dne mariánskými hodinkami, na přechodu dne a noci antifonou Salve Regina, proto slavil téměř vždy na přechodu mezi bolestí pátku a radostí neděle sobotní památku Panny Marie. "Matka Boží stála na počátku našeho Řádu, a jak věříme, dovede ho i k cíli."

Předmětem prvního jednání kapituly (25. 1. 2010) byla zpráva provinciála, a především volba provinciála. Výsledek volby byl zaslán do Říma ke schválení. Dalším bodem byla zpráva provinčního syndika.

předchozí domů další