AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

IX. Setkání české dominikánské rodiny 2009

10. 10. 2009 Hradec Králové

Milé sestry a milí bratři všech větví dominikánského řádu!

Všechny vás co nejsrdečněji zvu na tradiční setkání dominikánské rodiny, které se letos uskuteční v sobotu 10. října v Hradci Králové.
Setkání bude neseno tématem tohoto roku v rámci přípravy na oslavu 800. výročí založení řádu: "Na počátku bylo Slovo" (Jan 1,1): Svatý Dominik, kazatel milosti.
V různorodém programu setkání můžeme očekávat např. poučnou přednášku fr. Štěpána Filipa OP anebo rozpravu se zajímavým hostem, režisérem Jiřím Strachem, který se bude zamýšlet nad vztahem moderních medií a kázání.
Společným setkáním nejen upevňujeme vzájemné vztahy, ale také prohlubujeme prožívání řádového charizmatu a povzbuzujeme se k věrnému naplňování našeho povolání.
Na společně prožité chvíle s vámi se těší

fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál

PROGRAM SETKÁNÍ

Katedrála Svatého Ducha

8:30 RŮŽENEC
9:00 MŠE SVATÁ - hlavní celebrant a kazatel fr. + Dominik Duka OP
        po Mši sv. agapé v Novém Adalbertinu

Nové Adalbertinum

10:30 ÚVODNÍ SLOVO - fr. Benedikt Mohelník OP
11:00 NA POČÁTKU BYLO SLOVO - SV. DOMINIK, KAZATEL MILOSTI - fr. Štěpán Filip OP
12:15 PROJEKT ČESKÉ JERUZALÉMSKÉ BIBLE - fr. + Dominik Duka OP

12:45 ANDĚL PÁNĚ, SEXTA, SPOLEČNÝ OBĚD

14:30 MÉDIA - MODERNÍ KAZATELNY - režisér Jiří Strach
15:30 SETKÁNÍ VE SKUPINKÁCH
* Postavení ženy ve společnosti a církvi se zřetelem ke kázání - Sr. Benedicta
* Setkání se Svatým otcem Benediktem XVI. ve Vladislavském sále - fr. + Dominik Duka OP
* Hlásání v médiích - Jiří Strach
* Adorace v kapli - fr. Cyprián Suchánek OP

17:00 NEŠPORY, SALVE REGINA, LITANIE, O LUMEN

Po skončení hlavního programu následuje večerní agapé a Dominikánský klub v biskupské rezidenci.
Hlídání dětí je zajišteno po celý den v Novém Adalbertinu.

Závazný počet účastníků nahlaste do 3. října 2009 na adresu:

S. M. Dominika Bohušová OP, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové;
tel.: 495 063 625; 603 229 688;
e-mail: dominika@diecezehk.cz

Celý program a doplňující informace naleznete spolu s pozváním na přiloženém plakátku.

Fotogalerie od fr. Šimona OP.