AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Salve 1/2008 – kazatelství

Nové číslo revue Salve s tématem kazatelství otevírá esej Benedikta Mohelníka OP, v němž upozorňuje na stále málo zdůrazňované učení církve o tom, že kazatelství není jen posláním biskupa a kněze, ale každého křesťana. Téma kazatelství se tedy neomezuje jen na duchovní stav, ale je aktuální pro každého věřícího. Články tohoto čísla Salve, ať na první pohled zacílené na "kazatele z povolání", tak otevírají řadu témat a kritických reflexí nejen jim, ale i jejich posluchačům. Vedle historických sond ke kořenům západního kazatelství - ke kazatelské teorii a praxi velkého milánského Otce církve sv. Ambrože od mladého patrologa Davida Vopřady a k ranému dominikánskému kazatelství ve středověku od švýcarského dominikána Paula-Bernarda Hodela OP -, se dostaneme do současnosti, a to k postnímu kázání papežského kazatele Raniery Cantalamessy OFMCap., otevírající závažné téma kazatelovy zodpovědnosti za svět, ke kterému je poslán hlásat slovo Boží. Kázání v duchovním životě (nejen) kněze je ostatně hlavním tématem studie bosého karmelitány Pavla Vojtěcha Kohuta OCD. Na ni navazuje anketa mezi vybranými českými i zahraničními kazateli (mimo jiné T. Radcliffe, T. Halík, T. Špidlík), která mapuje postavení kazatelství nejen v životě kněze, ale i v rámci současného umění či jeho vztah k Písmu. Závěr pak patří výhledu do budoucnosti - studie Libuše Martínkové o kazatelství na Internetu ukazuje v religionistické a sociologické reflexi zcela nové podoby zdánlivě tradičního žánru a cesty, které si hledá v nových médiích. Nechybí samozřejmě blok recenzí a tematický výtvarný doprovod.

Více na salve.op.cz