AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

In Spiritu Veritatis – Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP

K 65. narozeninám královéhradeckého biskupa Dominika Duky OP vychází rozsáhlá a hluboká sonda do současného křesťanského myšlení. Skoro 800 stran, 42 textů rozdělených do 5 tematických kapitol sleduje hlavní oblasti působení a zájmu jubilanta - biblistiku, teologii a filozofii, dominikánská studia, témata dotýkající se královéhradecké diecéze a nakonec kulturně-společenskou problematiku.

Vedle našich renomovaných autorů (Jan Heller, František X. a Dagmar Halasovi, Jiří Kuthan, Petr Piťha, Ctirad V. Pospíšil OFM, Albert-Peter Rethmann, Jan Royt, Stanislav Sousedík atd.) a zahraničních hostů (Johannes B. Brantschen OP, Benedict T. Viviano OP, Tomasz Dostatni OP, Benedikt R. Hajas OP, Benoît-Dominique de La Soujeole OP, Mikuláš Lobkowicz atd. ) je zde v nezvykle velké míře zastoupena mladá a dokonce nejmladší generace českých autorů (David Bouma, David Vopřada, Petr Polehla, Petr Štica, Tomáš Chudý, Klára Jelínková, Pavel Jäger atd.) Obrazový doprovod tvoří unikátní fotografický cyklus ze života dominikánů v Čechách mladého fotografa Jana Diviše.

Almanach připravila redakce teologické revue Salve bez sebemenšího tušení svého šéfredaktora.

leták

 • M. Bedřich, B. Mohelník OP, T. Petráček, N. Schmidt (eds.)
 • In Spiritu Veritatis
  Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP

 • Praha, Krystal OP 26. 4. 2008
 • brož., 784 s., 540 Kč

Almanach lze objednat v nakladatelství Krystal OP, Husova 234/8 110 00 Praha 1 (krystal.op.cz).

Obsah almanachu In Spiritu Veritatis:

Laudatio

Biblica

 • † Jan Heller
  Vyučující ledví (Ž 16,7)
 • Johannes B. Brantschen OP
  Nelítostný Bůh Bible
  Několik poznámek na pomoc čtenářům Bible, kteří nejsou teology
 • Benedict T. Viviano OP
  K otázce normativity Písma sv. a tradice v současné katolické teologii
 • Benedikt R. Hajas OP
  Jer 32 a (re-)interpretácia motívov exilu a návratu
 • Josef Bartoň
  Ježíš přišel zavřenými dveřmi?
  Sonda do českého liturgického překladu Nového zákona
 • Pavel Jäger
  Jan Nepomuk Hejčl a Bible Česká
 • David Bouma
  Provokatér Klaus Berger
 • Otec Jeroným
  Poznámky k Starému zákonu

Philosophico-theologica

 • Mikuláš Lobkowicz
  Poznámky o vztahu filozofie a teologie
 • Martina Štěpinová OP
  Víra a filozofie u sv. Tomáše Akvinského
 • Tomáš Machula
  In principio erat Verbum
  Tomášův výklad prvních dvou veršů Janova Prologu
 • Stanislav Sousedík
  K připravovanému vydání českého překladu Gredtových Základů aristotelsko-tomistické filosofie
 • Benedikt Mohelník OP
  Liturgie je dílem Ježíše Krista Velekněze
  Komentář k 7. článku konstituce o liturgii
 • Štěpán M. Filip OP
  Nadpřirozený smysl pro víru a teologie
 • Benoît-Dominique de La Soujeole OP
  Tajemství kázání
 • Ctirad V. Pospíšil OFM
  Nikdy nekončící zápas o člověka
  Lidská osoba ve světle christologie a trinitologie
 • Petr Štica
  Návrat k pramenům morálky
  Některé výzvy pro obnovu soudobé morální teologie v teologickém myšlení Servaise Pinckaerse OP
 • Albert-Peter Rethmann
  Odvaha k životnímu rozhodnutí
  Několik myšlenek k následování Ježíše Krista

Dominicana

 • Jan Royt
  Dominikáni a výtvarné umění středověku
 • Pavel V. Kohut OCD
  Prosby za kapitány hradu nebo města
  Svatá Terezie z Avily a Řád kazatelů
 • Tomáš Černušák
  Svědectví pohnutých časů
  Akta provinční kapituly české dominikánské provincie z roku 1567 v kontextu doby
 • Jakub Zouhar
  Vztah českých historiků k dějinám dominikánského řádu v průběhu 19. století
 • Jan Hojda
  Český tomismus a kultura před II. světovou válkou
 • Vojtěch Novotný
  Teologické dílo Reginalda Maria Vincence Dacíka (1907-1988)
 • Norbert Milan Badal OP
  Sursum

Reginae-Gradecensia

 • Vladimír Hrubý
  Patroni a ochránci Hradce Králové
  K ikonografii kultu světců ve městě od středověku do konce 17. století
 • Aleš Valenta
  Biskup Tobiáš Jan Becker a vznik vrchlabského kláštera
 • Petr Polehla
  Bohuslav Balbín a dědictví klasické vzdělanosti
 • Tomáš Petráček
  Čas vznikání a čas zanikání
  Několik poznámek k minulosti ženských řeholních kongregací na území diecéze královéhradecké a vůbec
 • Petr Piťha
  Noví světci královéhradecké diecéze
  Několik poznámek k procesu svatořečení
 • Dagmar Halasová
  Otevřený dopis svaté paní Zdislavě

Religio, poesis et societas

 • Jiří Pavlík
  Antické hledání hranice mezi poezií a prózou
 • David Vopřada
  Svatý Ambrož: biskup a občan
 • Zdeněk Petráň - Jiří Sláma
  Historie a medicína - dvojí pohled na život kněžny sv. Ludmily
 • Jiří Kuthan
  Pohřebiště českých knížat a králů z rodu Přemyslovců
 • Klára Jelínková
  Filozofie umění u Etienna Gilsona
 • Tomáš Chudý
  Vztah státu a církve u Jacquesa Maritaina
 • Zdeněk Půlpán
  Potřebuje moderní člověk Boha?
 • Tomasz Dostatni OP
  Církev odmítnutá a církev znovu nalezená
  Církev vědomé volby Andrzeje Kijowského
 • František X. Halas
  Papežství mezi institucí a prorockým posláním
  aneb poučení plynoucí z historické paměti Petrova stolce
 • Norbert Schmidt
  Tradice avantgardy
  Marie-Alain Couturier OP, Msgr. Otto Mauer a Friedhelm Mennekes SJ

Fotografický cyklus Jana Diviše