AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 

Dominikánská teologická dílna: Přátelství

4. - 8. července
Dominikánský konvent sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1

Loquebatur autem Dominus ad Moysen facie ad faciem, sicut solet loqui homo ad amicum suum. (Ex 33, 11)

Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos; maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam quis ponit pro amicis suis. Vos amici mei estis, si feceritis, quae ego praecipio vobis. Iam non dico vos servos, quia servus nescit quid facit dominus eius; vos autem dixi amicos, quia omnia, quae audivi a Patre meo, nota feci vobis. (Io 15, 12-15)

S. Doctor Angelicus Amicitia est perfectissimum inter ea quae ad amorem pertinent, et includit ea. (3Sent D27 Q2 a1 c.)

Lektoři

Dr. Štěpán Filip OP, Prof. Mojmír Horyna, Dr. Tomáš Machula, Dr. Benedikt Mohelník OP, Tomáš Pospíšil OP, Dr. Karel Šprunk

Filosoficky

  • Koncepce přátelství v antické filosofii (Platón a Aristotelés) (TM)
  • Přátelství jako filosofický základ 1) manželského vztahu, 2) obce (2x TM)
  • Rozlišení lásky přátelské (amor amicitiae) a žádostivé, (tj. oblativní a posesivní), předmět přátelské lásky, pojem darování (sebe) (KŠ)
  • Problém poznání subjektivity, poznání na základě sourodosti a jeho různé typy (KŠ)

Teologicky

  • Co může dodat teologie? * Přátelství v Písmu, jednoduchý rozhled * Co připojuje sv. Tomáš? * Jak Bůh může být přítel člověka? * Jak člověk může být přítelem Božím? (TP)
  • Kristovo vykupitelské dílo jako výraz přátelství (ŠF)
  • Nejsvětější Srdce Ježíšovo jako tajemství Božího přátelství (BM)

Vox artis

  • Návštěva některého z pražských míst, kde umění mluví sborem (MH)

Přičemž je-li chuť, času je dost na liturgii, procházky, debaty, občerstvení, volný program...

Pro účastníky nabízí pražský klášter dominikánů dotované ceny - ubytování včetně jídel na jeden den za 150 Kč, samostatný oběd za 50 Kč. Pohostinské pokoje mají 3-5 lůžek, každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Přihlášky, dotazy a podněty zasílejte nejlépe na tomasyogi@quick.cz do 25. června, uveďte zpětný kontakt.

Tomáš Pospíšil OP, Dolní Česká 3, 66902 Znojmo, tel. 731 402 663, 515 224 184.