Co si přečíst?

Svatý Dominik bývá často zobrazován s knihou v ruce. V Dialogu vysvětluje Bůh Kateřině, že Dominik si za svůj zvláštní cíl stanovil světlo poznání, které mělo potírat chyby, jež se ve světě rozšířily. Humbert z Romans mluví na jednom místě o knihách tak, jako by to byly posvátné předměty. A Tomáš Akvinský cituje Jeronýma: Před tvýma očima a v tvých rukou ať nikdy nechybí kniha.

V jistém smyslu jsme této Tomášově výzvě dostáli. Knih máme nejspíš všichni plnou knihovnu. Před našima očima nám tedy nechybí. Ale jak je všechny přečíst? Kde začít?

Není ani tak důležité ono „kde“, jako ono „začít“. Opravdu začít. Studium bývá pro svoji strohost a náročnost označováno jako forma askeze. Když ale čteme o svatém Dominikovi, Tomášovi, Albertovi Velikém a mnoha dalších význačných učencích, dovídáme se, že studium pro ně bylo zdrojem radosti a štěstí, působilo jim potěšení, vedlo je k hlubší zbožnosti a spojení s Bohem. Proč by to nemohlo platit i pro nás? Nechme se také takto uchvátit. Vezměme knihu a čtěme!

Co si přečíst

Světlem a pramenem našeho studia je Bůh, kterého poznáváme především v jeho slově, Písmu svatém. Ke studiu Písma je vhodná Jeruzalémská bible se svým bohatým poznámkovým aparátem.

Důležitým pramenem studia je církevní magisterium. S dominikánskou spiritualitou souzní např. jeden z posledních papežových dokumentů, exhortace Gaudete et exsultate o povolání ke svatosti v současném světě.

Mnoho důležitých podnětů a informací poskytují také spisy svatých otců a osvědčených svědků křesťanského smýšlení. Jak intenzivně prožívat svůj život s Bohem, poradí např. Bernard z Clairvaux ve své knize Kázání na Píseň písní.

Nelze opomenout také vynikající svědky dominikánské tradice. Zmiňme alespoň dvě díla: Dialog svaté Kateřiny Sienské a spis Humberta z Romans O formaci kazatelů.

Nejlepším učitelem a vzorem je pro nás pochopitelně svatý Tomáš Akvinský. Uvedení do jeho nejvýznamnějších děl, Sumy teologie a Sumy proti pohanům, nabízí kniha Tomáše Machuly Tomáš a jeho sumy. Osobu a dílo Tomáše Akvinského představuje studie jednoho z nejuznávanějších badatelů v oboru života a díla svatého Tomáše J.-P. Torrella OP Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo. A konečně, proč se nenapájet rovnou u pramene? Ponořte se přímo do Tomášovy Sumy teologie, kterou naše vydavatelství Krystal OP vydává v novém českém překladu na pokračování.

Inspirovat nebo formovat nás mohou také díla mnoha novodobých dominikánských autorů:
Zamyslet se nad tím, co pro vás znamená být křesťan, jak se ve vašem životě projevuje svátost křtu a biřmování a proč vlastně chodit do kostela, můžete spolu s Timothym Radcliffem v knihách Proč být křesťan?, Ponoř se! a Proč chodit do kostela?

Dominikánský přístup ke křesťanské morálce, postavený na biblických základech, především na blahoslavenstvích, a na nauce Tomáše Akvinského představuje Servais Pinckaers v knize Prameny křesťanské morálky.

Pokud byste pro začátek hledali něco hodně tenkého a základního, zkuste časopis pro vzdělávání ve víře Amen.

Pokud byste si o přečtených knihách rádi popovídali s ostatními čtenáři, navštivte náš knižní salón. Rádi vás uvidíme a poradíme s výběrem dalších knih také v našem knihkupectví Oliva.